14
dní
13
členů týmu
104
hodin vzdělávání a programů

Pro koho

SOUČÁSTÍ NAŠÍ LESNÍ ŠKOLY JE KURZ STŘEDISKOVÉHO MINIMA. ABSOLVOVÁNÍM PLŠÍKA TEDY AUTOMATICKY ZÍSKÁTE KVALIFIKACI NUTNOU PRO VEDENÍ STŘEDISKA. 

 

Lesní škola je určena pro skautky a skauty, kteří mají složenou vůdcovskou zkoušku a nejméně jeden rok pracují v oddíle nebo středisku. Lesní škola není zakončena složením zkoušky, její čas a prostor je věnován sebepoznávání a seberozvoji účastníků ve vybraných oblastech potřebných pro vedení oddílu/střediska i pro život jako takový.

Plšík je lesní školou, která se orientuje na rozvoj dovedností z oblasti vedení lidí, personalistiky a dalších tzv. manažerských dovedností. Nečekejte však povrchní, jednoduché návody. Tyto dovednosti vycházejí z dobrého poznání sebe sama. Budeme vám pomáhat hledat vaše silné a slabé stránky a budeme s vámi řešit, jak je lze využít, aby byly prospěšné vám i okolí.

Získané dovednosti ukotvíme pomocí cílů rozvoje, které budou individuálně zvolené pro každého účastníka, na základě společné dohody. Každý účastník si vybere svého patrona / mentora z řad instruktorů, který mu pomůže s nastavením a plněním cílů, bude jeho rádcem a pomocníkem.

Specializace lesní školy je vhodná pro účastníky, kteří chtějí lépe vést svůj oddíl, středisko, působit ve fukcích okresních a dalších skautských rad, kde budou mít na starosti vedení lidí, nebo s dalšími lidmi spolupracovat, pro výchovné zpravodaje. A to i případe, že zatím žádnou funkci nezastáváte, ale uvažujete o ní do budoucnosti. Lesní škola však připravuje nejen na "skautský" život, vědomosti a dovednosti zde získané jsou univerzálně uplatnitelné i v komunikaci s rodinou a přáteli, v zaměstnání nebo vlastním podnikání. Stejně jako v oddíle zde platí "Skauting pro život".

Lesní škola Plšík, stejně jako ostatní lesní školy, nabízí programy pro sebepoznání a prostor pro sebe. Nezapomínáme ani na odpočinek a aktivní i praktickou náplň kurzu.

Plšík je otevřený pro účastníky z celé republiky. O něco přínosnější může byt pro skautky a skauty, kteří bydlí nebo studují a aktivně působí v Praze, protože je to region, který dobře známe. Zároveň bychom chtěli i prostřednictvím lesní školy posílit vazby mezi pražským skauty, abychom využili geografické blízkosti a možnosti působit jako jeden tým. Přesto se prosím nenechte odradit, pokud se vám Plšík líbí a jste odjinud. Vždyť mít kámoše z Prahy se může hodit a instruktoři se budou všem účastníkům věnovat stejně zodpovědně :-).

Pořadatelem Lesní školy Plšík je Pražský kraj Junáka.

A co třeba se u nás můžete naučit? 

PR

PR

jak správně propagovat svoji jednotku v roli kooordinátora propagace

jak spolupracovat s médii

právní aspekt propagace (autorská a osobnostní práva)

Sebepoznání a seberozvoj

Sebepoznání a seberozvoj

poznání vlastních silných a slabých stránek, jejich pochopení a využití, reálný náhled na sebe sama a důsledky pro přijímání úkolů, výběr dalších aktivit, práce na vlastním seberozvoji,

reálné sebehodnocení je zároveň základem pro stabilitu osobnosti, schopnost obstát v mezilidských vztazích a prevencí demotivace,

schopnost naslouchat a porozumět druhým, zpětná vazba a sebereflexe,

souvisí i s výše uvedenými – motivace, syndrom vyhoření, aj.

Duševní hygiena

Duševní hygiena

timemanagement – jak si rozvrhnout úkoly, sebeřízení,

“skaut-life balance” – jak dlouhodobě kombinovat skautský a osobní život

práce se stresem a jeho zvládání

Motivace

Motivace

jak pracovat s vnitřní a vnější motivací (stimulací)

motivační a demotivační prvky, neutrální faktory motivace a různé vnímání jednotlivců

systém dlouhodobě udržitelné motivace, prevence syndromu vyhoření u sebe i svých spolupracovníků (souvisí s vedením lidí)

Vedení lidí

Vedení lidí

cílem je naučit pracovat nejen s dětmi a řídit dětský kolektiv, ale zejména pak kolektiv dospělých (středisková, krajská rada, menší pracovní skupina, atd…)

různé styly vedení a jejich aplikace při práci s dobrovolníky

Plánování

Plánování

plánování zaměřené na rozvoj střediska / oddílu / VOJ v dlouhodobém horizontu  (měsíce a roky)

jak zařídit aby se krátkodobé a dlouhodobé plánování navzájem podporovalo

jak plány střediska propojit s plány oddílů

finanční řízení – potřebné minimum v souvislosti se strategickým plánováním

Personalistika

Personalistika

seznámení se s cyklem dobrovolnictví a odlišnostmi jednotlivých fází

motivace – jak a zda jde pracovat s motivací lidí ve středisku

zadávání úkolů – jak přiřazovat práci k lidem a lidi k práci, dělení úkolů a delegování, komunikace

nástupnictví a hledání lidí na jednotlivé úkoly a pozice

odměňování – různé způsoby, jejich vliv na radost z práce, inspirace

Tým

Maverick

Maverick

Maverickovi je 33 let. Své první instruktorské zkušenosti získal na dvou ročních ČLK Odyssea odkud pak přesídlil a šest let působil v týmu ILŠ a VKL Gemini, kde také v roce 2008 získal instruktorskou kvalifikaci. Kromě Plšíka ho můžete potkat i na řadě seminářů ať už lokálních nebo celostátních kde působí jako lektor komunikace, prezentace a PR. Své zkušenosti již několik let zúročuje v Odboru pro vzdělávání činovníků. S jeho fotkami se můžete setkat nejen ve skautských časopisech.

V civilním životě je majitelem a ředitelem poradenské společnosti. Komunikace, plánování a personalistika je tedy už řadu let jeho denním chlebem.

Od roku 2015 je Maverick vůdcem lesní školy Plšík.

Kamča

Kamča

Kamče je 36 let, má 2 malé děti 3 a 5 let,  ve skautském vzdělávání působí od roku 2004, kdy dělala ilš, konkrétně na akcích pořádaných vzdělávacím centrem Parvula. Během let se podílela jako vedoucí (zástupce vedoucího) nebo instruktor na pražské lesní škole 2005, 2007 instruktorské lesní škole 2006, 2008 a na vůdcovských a čekatelských kurzech (Polojasno, Pračolek, Růžový boubel, lektorsky Jasan). V současnosti je členem dvojčete Polojasno- Pračolek.

Kromě instruktorství má na starosti psychologické a osobnostní programy, občas i pedagogické. Skautsky prošla vedením světlušek, vedením střediska …

Profesně má vystudovanou teologii a psychosociální vědy, dokončený sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik a nedokončenou teorii k němu. Pracovala do mateřské jako lektor primární prevence v neziskovce, teď jim externě vypomáhá s účetnictvím a fundraisingem.

Olga

Olga

Je mi 39 let a skautuji již opravdu dlouho :-). Tedy přesněji od obnovení Junáka v roce 1990, kdy jsem vstoupila do dívčího oddílu v Roztokách, který jsem potom i několik let spolu s Kamčou vedla. Vedení družiny jsem opustila s nástupem do zaměstnání a k aktivní činnosti jsem se vrátila skrze instruktorství v roce 2006, kdy jsem propojila znalosti ze školy i z praxe a svoji zálibu “učit” a setkávat se s lidmi jako lektorka oboru hospodaření, personalistiky a manažerských dovedností. Podílela jsem se pak na různých kurzech (ČZ, VZ, lesní i instruktorské škole). Baví mě hledat nové cesty, mít vize a pomáhat jim stát se skutečností, i proto jsem v týmu Plšíka.
Vystudovala jsem VŠE v Praze, obor účetnictví a vedlejší specializaci psychologii a sociologii v řízení firmy. Odtud byl jen krůček k zájmu o personalistiku, která byla tenkrát v Junáku téměř neznámým pojmem. Po škole jsem také chvíli studovala psychoterapii a věřím, že se k ní opět jednou vrátím :-).

Mám tři syny Matouše (9 let) a Tadeáše (7 let) a nejmladšího Erika (aktuálně 4 měsíce), kteří budou na kurzu s námi. Společně s kluky se snažím zvládnout téměř nemožné – být mamkou a aktivní skautkou. Tak snad to i letos dáme :-).

Ačkoli to není na první pohled patrné, moje zájmy jsou obsažené v textu výše ;-).
Myška

Myška

Hadřík

Hadřík

Hadříkovi je 24 let a jejím skautským domovem je Lesní škola Plšík. Pobývá zde už od samého začátku v roce 2015, kdy se Plšíka sama účastnila. Mimo tuhle velkou plší lásku má skautské aktivity spíše mimostřediskové – potkat ji můžete na poli Skautského institutu v Brně, sem tam něco napíše do skautských časopisů, spolupracuje na různých projektech, ale také dočasně odbíhá podat pomocnou ruku různým oddílům, střediskům, kurzům. Nejvíce se zajímá o tu tajemnou sféru skautského hnutí, na kterou se nedá sáhnout a o které se těžko mluví.

Ve svých studiích se zabývala oblastí humanitních věd – filozofií, historií, religionistikou.., a později se rozhodla získané poznatky využít při zkoumání vztahu člověka a přírody. V současné době se blíží k velkému finále oboru Environmentalistika na Masarykově univerzitě, kde i pracuje.

Ráda poznává všemožná místa v Česku i dalekých krajích, tráví hodně času na toulkách přírodou, na kterých po ránu nesmí chybět čerstvá káva s příchutí jehličí a při usínání výhled z hamaky na koruny stromů a hvězdy. Čas od času ji také zláká malování, amatérské tvůrčí psaní nebo hra na piano či kytaru. Volný čas tráví na zkouškách pěveckého sboru a trénincích improvizačního divadla. Také chodí hrát squash a v brzké době začne snad i s famfrpálem. Vůbec nejradši na sebe ale bere roli poutnice a vyráží s batohem na zádech do Santiaga de Compostela (což je skoro stejně návykové jako Plšík :-)).

A co dalšího se hodí vědět? Hadřík je ta, která vás bude krmit čokoládou, aby byly dny veselejší, povede s vámi dlouhé noční rozhovory, bude s vámi hrát nadšeně karetní hry během dlouhých podzimních, zimních a jarních večerů, také se ráda přidá k večerním loupeživým výpravám do kuchyně a když na to přijde, třeba vás bude i budit nějakým příjemným způsobem. Někoho je zkrátka dobré si hýčkat!

Evka

Evka

Moje domovské středisko se jmenuje Bílý Albatros Praha, v současné době jsem jeho vedoucí, ale v minulosti jsem také několik let vedla jeden z jeho oddílů. Kromě toho jsem si vyzkoušela i další aktivity v Junáku (např. EkoOdbor nebo asistentka PRJ), ale myslím, že mé místo je především ve středisku (a baví mě i náš okres).

Studovala jsem přírodní vědy a v minulosti pracovala v různých neziskových organizacích s environmentálním zaměřením. Popularizace přírodních věd a environmentální výchova jsou také mým koníčkem, stejně jako outdoorový sport, některé rukodělky a nepohrdnu ani koncertem, výstavou nebo divadlem.

Na Plšíku se se mnou potkáte nějčastěji nad některým personalistickým tématem.

Tarzan

Tarzan

Narodil jsem se velmi mladý v roce 1994 v Mladé Boleslavi, kde od roku 2000 skautuji, teď zrovna křísím už 3 roky náš oddíl a ještě to asi bude chvilku trvat 🙂 v Junáku se také podílím na vedení RK Alkyone a nyní částečně i na vzniku nových skautských stezek a samozřejmě na LŠ Plšík. Mimo skauting studuji v Praze na Vysoké škole ekonomické. Věnuji se sebeobrannému systému Krav maga, kterého se nejspíš v dohledné době stanu instruktorem. Hodně cvičím, běhám a hraji všechno možný, třeba golf nebo tenis. Nejvíc ze všeho mě baví vymýšlet blbosti a hodně se smát 🙂

Domča

Domča

Moje skautské doma je v poměrně malém středisku v Otrokovicích, kde jsem před několika lety obnovila dívčí oddíl a tam také nechala kus sebe. Kromě toho se v různých oblastech podílím na vedení střediska, ať u výchovy a vzdělávání, nebo po troškách i jinde, kde je zrovna potřeba.

Mimo skauting mi život naplňují vědy sociálně pedagogické a práce lektorky preventivních programů pro školy, které jsme před dvěma lety s kamarádem založili.
Mám ráda žlutou barvu, kopretiny, hory a pečené brambory.  Ve chvílích volna s oblibou šiju a vymýšlím neplechy. 🙂

Renča

Renča

Pocházím z Prahy a sním o tom, že se odtud jednou odstěhuji. Pracuji v lesní mateřské školce a trávím tak celoročně hodně času venku. Studuji chemii a předškolní pedagogiku.
Kromě Plšíka jsem doma ještě u medvědů na VLK Ursus, absolvovala  jsem prvního Plšíka a ILŠ Collegium.
Na kurzu se budeme setkávat u skautských a osobnostních témat.
Ráda se ptám, nerada čekám a často někam pospíchám. Věnuji se divadelní improvizaci se skupinou Řeknivěž!, ráda jezdím daleko na koloběžce nebo stopem a jsem paraglidistka – začátečnice.
Bebe

Bebe

BeBemu je 34 let. Skautingu se věnuje už 25 let, kdy vstoupil do chlapeckého oddílu a prošel všemi stupni od vlčat, přes skauty až po rovery. Skautský oddíl také  nějakou dobu vedl. V Příbrami, odkud pochází, spoluvedl několi let také roverský kmen. Během studia na vysoké škole pak vykonával různé funkce v rámci střediska či okresní rady, a to mimo jiné výchovného zpravodaje, zpravodaje pro oldskauty či člena a předsedu revizní komise. Skautskému vzdělávání se věnuje od roku 2012, kdy absolvoval ILŠ a pak byl několik let členem instruktorského týmu VLK a ILŠ Gemini.

BeBe vystudoval práva a ekonomii.  Pak  pracoval několik let jako advokátní koncipient a je třetím rokem samostatný advokát. Z toho také plyne, že na Plšíku má na starost dovednosti z oblasti práva a organizace, ale oblast osobnostních programů, což už s jeho vzděláním zase tolik nesouvisí. Baví ho ale potkávat se s novými lidmi, naslouchat jim a  pomáhat jim řešit jejich starosti a problémy, což k jeho profesi nemá tolik daleko.

BeBe rád cestuje a nejraději po vlastní ose s batohem, spacákem a celtou. Taky zkouší fotit, tancovat argentinské tango a rád zajde do kina nebo do divadla a zkouší fotografovat a vyřezávat. Rád si přečte dobrou knihu, třeba o historii. Taky rád sportuje. V létě plave, jezdí na kole a v zimě běhá na běžkách, když má dost času.

 

 

Bětka

Bětka

Bětka přišla do svého domovského oddílu v Plzni v roce 2000 a už ho neopustila. I když už několik let v něm nepůsobí aktivně, je stále hrdou členkou 36. oddílu Sirius (dříve Stopaři), neboť věří, že zde získala kvalitní základy skautingu. Ty dále rozvíjela na několika kurzech, naposledy na LŠ Gemini. Tu nejdříve absolvovala a následně působila několik let v jejím týmu. Pracuje v Integračním centru Praha, což  je neziskovka, která pomáhá cizincům lépe se zapojit do české společnosti. Její náplní práce je organizování kurzů češtiny a případně dalších odborných kurzů pro cizince i veřejnost. Miluje tanec, proto se v současnosti věnuje argentinskému tangu. O nic méně ji baví vařit i péct a pojídat ukuchtěné výtvory. J

Praktické

Termíny a místa
27.10. - 1.11. 2020 - Bělice 28.1.-31.1. 2021 - Tortuga Nymburk 22. - 25.4. 2021
Podmínky účasti
● věk alespoň 18 let ● složená VZ ● rok činovnické praxe po složení VZ ● vyjádření vedoucího střediska a výchovného zpravodaje ORJ
Cena
Poplatek za kurz je orientačně stanoven na 2900 Kč. Spolu s přihláškou je potřeba zaplatit zálohu 1500 Kč.
Podmínky absolvence
● aktivní účast na všech částech lesní školy ● ve spolupráci s mentorem splnění individuálního projektu
Kontakt
Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat nebo nám dát vědět, tak můžete napsat na plsik@skaut.cz
Jsme přátelští
Náš kurz je Baby, dog, vegetarian a vegan friendly. Pokud máte pocit, že máme být ještě v něčem friendly, tak dejte vědět. Pokud budete chtít přijet na kurz s dítkem, zvířetem nebo jídelním omezením, tak je to možné - jen nám dejte co nejdřív vědět.

Přihláška

Uzávěrka přihlášek je 30.9.2018 nebo po naplnění kapacity. O přijetí rozhoduje čas přihlášení, proto neváhejte :)