14
dní
13
členů týmu
104
hodin vzdělávání a programů

Pro koho

Lesní škola je určena pro skautky a skauty, kteří mají složenou vůdcovskou zkoušku a nejméně jeden rok pracují v oddíle nebo středisku. Lesní škola není zakončena složením zkoušky, její čas a prostor je věnován sebepoznávání a seberozvoji účastníků ve vybraných oblastech potřebných pro vedení oddílu/střediska i pro život jako takový.

Plšík je lesní školou, která se orientuje na rozvoj dovedností z oblasti vedení lidí, personalistiky a dalších tzv. manažerských dovedností. Nečekejte však povrchní, jednoduché návody. Tyto dovednosti vycházejí z dobrého poznání sebe sama. Budeme vám pomáhat hledat vaše silné a slabé stránky a budeme s vámi řešit, jak je lze využít, aby byly prospěšné vám i okolí.

Získané dovednosti ukotvíme pomocí cílů rozvoje, které budou individuálně zvolené pro každého účastníka, na základě společné dohody. Každý účastník si vybere svého patrona / mentora z řad instruktorů, který mu pomůže s nastavením a plněním cílů, bude jeho rádcem a pomocníkem.

Specializace lesní školy je vhodná pro účastníky, kteří chtějí lépe vést svůj oddíl, středisko, působit ve fukcích okresních a dalších skautských rad, kde budou mít na starosti vedení lidí, nebo s dalšími lidmi spolupracovat, pro výchovné zpravodaje. A to i případe, že zatím žádnou funkci nezastáváte, ale uvažujete o ní do budoucnosti. Lesní škola však připravuje nejen na "skautský" život, vědomosti a dovednosti zde získané jsou univerzálně uplatnitelné i v komunikaci s rodinou a přáteli, v zaměstnání nebo vlastním podnikání. Stejně jako v oddíle zde platí "Skauting pro život".

Lesní škola Plšík, stejně jako ostatní lesní školy, nabízí programy pro sebepoznání a prostor pro sebe. Nezapomínáme ani na odpočinek a aktivní i praktickou náplň kurzu.

Plšík je otevřený pro účastníky z celé republiky. O něco přínosnější může byt pro skautky a skauty, kteří bydlí nebo studují a aktivně působí v Praze, protože je to region, který dobře známe. Zároveň bychom chtěli i prostřednictvím lesní školy posílit vazby mezi pražským skauty, abychom využili geografické blízkosti a možnosti působit jako jeden tým. Přesto se prosím nenechte odradit, pokud se vám Plšík líbí a jste odjinud. Vždyť mít kámoše z Prahy se může hodit a instruktoři se budou všem účastníkům věnovat stejně zodpovědně :-).

Pořadatelem Lesní školy Plšík je Pražský kraj Junáka.

A co třeba se u nás můžete naučit? 

PR

PR

jak správně propagovat svoji jednotku v roli kooordinátora propagace

jak spolupracovat s médii

právní aspekt propagace (autorská a osobnostní práva)

Sebepoznání a seberozvoj

Sebepoznání a seberozvoj

poznání vlastních silných a slabých stránek, jejich pochopení a využití, reálný náhled na sebe sama a důsledky pro přijímání úkolů, výběr dalších aktivit, práce na vlastním seberozvoji,

reálné sebehodnocení je zároveň základem pro stabilitu osobnosti, schopnost obstát v mezilidských vztazích a prevencí demotivace,

schopnost naslouchat a porozumět druhým, zpětná vazba a sebereflexe,

souvisí i s výše uvedenými – motivace, syndrom vyhoření, aj.

Duševní hygiena

Duševní hygiena

timemanagement – jak si rozvrhnout úkoly, sebeřízení,

“skaut-life balance” – jak dlouhodobě kombinovat skautský a osobní život

práce se stresem a jeho zvládání

Motivace

Motivace

jak pracovat s vnitřní a vnější motivací (stimulací)

motivační a demotivační prvky, neutrální faktory motivace a různé vnímání jednotlivců

systém dlouhodobě udržitelné motivace, prevence syndromu vyhoření u sebe i svých spolupracovníků (souvisí s vedením lidí)

Vedení lidí

Vedení lidí

cílem je naučit pracovat nejen s dětmi a řídit dětský kolektiv, ale zejména pak kolektiv dospělých (středisková, krajská rada, menší pracovní skupina, atd…)

různé styly vedení a jejich aplikace při práci s dobrovolníky

Plánování

Plánování

plánování zaměřené na rozvoj střediska / oddílu / VOJ v dlouhodobém horizontu  (měsíce a roky)

jak zařídit aby se krátkodobé a dlouhodobé plánování navzájem podporovalo

jak plány střediska propojit s plány oddílů

finanční řízení – potřebné minimum v souvislosti se strategickým plánováním

Personalistika

Personalistika

seznámení se s cyklem dobrovolnictví a odlišnostmi jednotlivých fází

motivace – jak a zda jde pracovat s motivací lidí ve středisku

zadávání úkolů – jak přiřazovat práci k lidem a lidi k práci, dělení úkolů a delegování, komunikace

nástupnictví a hledání lidí na jednotlivé úkoly a pozice

odměňování – různé způsoby, jejich vliv na radost z práce, inspirace

Tým

Maverick

Maverick

Maverickovi je 32 let. Své první instruktorské zkušenosti získal na dvou ročních ČLK Odyssea odkud pak přesídlil a šest let působil v týmu ILŠ a VKL Gemini, kde také v roce 2008 získal instruktorskou kvalifikaci. Kromě Plšíka ho můžete potkat i na řadě seminářů ať už lokálních nebo celostátních kde působí jako lektor komunikace, prezentace a PR. Své zkušenosti již několik let zúročuje v Odboru pro vzdělávání činovníků. S jeho fotkami se můžete setkat nejen ve skautských časopisech.

V civilním životě je majitelem a ředitelem poradenské společnosti. Komunikace, plánování a personalistika je tedy už řadu let jeho denním chlebem.

Od roku 2015 je Maverick vůdcem lesní školy Plšík.

Jimi

Jimi

Jimimu je 33 let. Svojí skautskou dráhu instruktora začal jako účastník čekatelského lesního kurzu VLK, který absolvoval v roce 2000. Od roku 2001 byl jeho součástí jako instruktor a podílel se na tvorbě mnoha programů. V současné době ho nejvíce zajímá personalistika, rozvoj lidí, motivace a autorita.

Ve svém profesním životě pracuje jako store manager v kavárně Strabucks Malostranské náměstí a vede zde tým cca 25 lidí. Mimo práci se věnuje turistice, krátkým a někdy i delším výletům na kole a rád cestuje. Když mu zbude nějaký čas, tak se také věnuje fotografování, ale jeho fotky na rozdíl od těch Maverickových nejsou zase až tak moc k vidění 🙂

Jimi je zástupce vůdce lesní školy.

Kamča

Kamča

Kamče je 36 let, má 2 malé děti 3 a 5 let,  ve skautském vzdělávání působí od roku 2004, kdy dělala ilš, konkrétně na akcích pořádaných vzdělávacím centrem Parvula. Během let se podílela jako vedoucí (zástupce vedoucího) nebo instruktor na pražské lesní škole 2005, 2007 instruktorské lesní škole 2006, 2008 a na vůdcovských a čekatelských kurzech (Polojasno, Pračolek, Růžový boubel, lektorsky Jasan). V současnosti je členem dvojčete Polojasno- Pračolek.

Kromě instruktorství má na starosti psychologické a osobnostní programy, občas i pedagogické. Skautsky prošla vedením světlušek, vedením střediska …

Profesně má vystudovanou teologii a psychosociální vědy, dokončený sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik a nedokončenou teorii k němu. Pracovala do mateřské jako lektor primární prevence v neziskovce, teď jim externě vypomáhá s účetnictvím a fundraisingem.

Olga

Olga

Je mi 36 let a skautuji již opravdu dlouho :-). Tedy přesněji od obnovení Junáka v roce 1990, kdy jsem vstoupila do dívčího oddílu v Roztokách, který jsem potom i několik let spolu s Kamčou vedla. Vedení družiny jsem opustila s nástupem do zaměstnání a k aktivní činnosti jsem se vrátila skrze instruktorství v roce 2006, kdy jsem propojila znalosti ze školy i z praxe jako lektorka oboru hospodaření a svoji zálibu “učit” a setkávat se s lidmi. Podílela jsem se pak na různých kurzech (ČZ, VZ, lesní i instruktorské škole) – naposledy na Rovelu 2013. Baví mě hledat nové cesty, mít vize a pomáhat jim stát se skutečností, i proto jsem v týmu Plšíka.
Vystudovala jsem VŠE v Praze, obor účetnictví a vedlejší specializaci psychologii a sociologii v řízení firmy. Odtud byl jen krůček k zájmu o personalistiku, která byla tenkrát v Junáku téměř neznámým pojmem. Po škole jsem také chvíli studovala psychoterapii a věřím, že se k ní opět jednou vrátím :-).

Mám dva malé syny Matouše (6 let, v první třídě) a Tadeáše (4 roky), kteří budou na kurzu s námi, společně s mým mužem, který bude jedním z patronů/mentorů. Společně se snažíme zvládnout téměř nemožné – být rodiči a aktivní skauti. Tak snad to i letos dáme :-).

Ačkoli to není na první pohled patrné, moje zájmy jsou obsažené v textu výše ;-).
Myška

Myška

Hadřík

Hadřík

Hadříkovi je 24 let a jejím skautským domovem je Lesní škola Plšík. Pobývá zde už od samého začátku v roce 2015, kdy se Plšíka sama účastnila. Mimo tuhle velkou plší lásku má skautské aktivity spíše mimostřediskové – potkat ji můžete na poli Skautského institutu v Brně, sem tam něco napíše do skautských časopisů, spolupracuje na různých projektech, ale také dočasně odbíhá podat pomocnou ruku různým oddílům, střediskům, kurzům. Nejvíce se zajímá o tu tajemnou sféru skautského hnutí, na kterou se nedá sáhnout a o které se těžko mluví.

Ve svých studiích se zabývala oblastí humanitních věd – filozofií, historií, religionistikou.., a později se rozhodla získané poznatky využít při zkoumání vztahu člověka a přírody. V současné době se blíží k velkému finále oboru Environmentalistika na Masarykově univerzitě, kde i pracuje.

Ráda poznává všemožná místa v Česku i dalekých krajích, tráví hodně času na toulkách přírodou, na kterých po ránu nesmí chybět čerstvá káva s příchutí jehličí a při usínání výhled z hamaky na koruny stromů a hvězdy. Čas od času ji také zláká malování, amatérské tvůrčí psaní nebo hra na piano či kytaru. Volný čas tráví na zkouškách pěveckého sboru a trénincích improvizačního divadla. Také chodí hrát squash a v brzké době začne snad i s famfrpálem. Vůbec nejradši na sebe ale bere roli poutnice a vyráží s batohem na zádech do Santiaga de Compostela (což je skoro stejně návykové jako Plšík :-)).

A co dalšího se hodí vědět? Hadřík je ta, která vás bude krmit čokoládou, aby byly dny veselejší, povede s vámi dlouhé noční rozhovory, bude s vámi hrát nadšeně karetní hry během dlouhých podzimních, zimních a jarních večerů, také se ráda přidá k večerním loupeživým výpravám do kuchyně a když na to přijde, třeba vás bude i budit nějakým příjemným způsobem. Někoho je zkrátka dobré si hýčkat!

Evka

Evka

Moje domovské středisko, které působí v pražských Holešovicích a na Barrandově, se jmenuje Bílý Albatros a nyní jsem jeho vedoucí. V minulosti jsem dlouho vedla jeden z našich dívčích oddílů. Kromě působení ve středisku jsem si vyzkoušela i další aktivity v Junáku (např. jsem členkou EkoOdboru, setkat jste se se mnou dříve mohli také jako s asistentkou PRJ), ale myslím, že mé místo je především ve středisku, příp. u oddílů.

Pracuji v neziskové organizaci Arnika, která usiluje o lepší životní prostředí u nás i ve světě. Popularizace přírodních věd a environmentální výchova jsou také mým koníčkem, stejně jako třeba outdoorový sport, koncerty nebo některé rukodělky.

Momentálně se snažím trénovat fotografování a lezení na stěně, mám ráda papírnictví, barevné šály a sušené ovoce, nemám ráda mytí nádobí, nedochvilnost a mokro v botách.

Tarzan

Tarzan

Narodil jsem se velmi mladý v roce 1994 v Mladé Boleslavi, kde od roku 2000 skautuji, teď zrovna křísím už 3 roky náš oddíl a ještě to asi bude chvilku trvat 🙂 v Junáku se také podílím na vedení RK Alkyone a nyní částečně i na vzniku nových skautských stezek a samozřejmě na LŠ Plšík. Mimo skauting studuji v Praze na Vysoké škole ekonomické. Věnuji se sebeobrannému systému Krav maga, kterého se nejspíš v dohledné době stanu instruktorem. Hodně cvičím, běhám a hraji všechno možný, třeba golf nebo tenis. Nejvíc ze všeho mě baví vymýšlet blbosti a hodně se smát 🙂

Ivka

Ivka

Je mi 26 let a pocházím ze Studénky, kde jsem vedla dívčí oddíl. Oddíl jsem předala dále kvůli vzdálenosti, která mě dělí od rodné vísky a hledám svůj nový domov v Lesní škole Plšík a na Fonsu. Jsem absolventkou Plšíka v letech 2016/17.
Mám vystudovanou Sociální pedagogiku a volný čas a zajímám se o aktuální trendy v tomto oboru. Pracuji jako vychovatelka v dětské skupině, kde se starám o děti ve věku od dvou do čtyř let a občas si skočím do kanceláře vyřídit evropské dotace či granty na fungování a provoz.
V posledních letech velmi ráda cestuji a ochutnávám cizokrajná jídla. Nepohrdnu ani českou přírodou a hamakou. Ve svém volném čase ráda šiji sukně, divadelně improvizuji a vzdělávám se ve věcech, které mi nejdou (příkladem toho je kurz angličtiny).

Domča

Domča

Moje skautské doma je v poměrně malém středisku v Otrokovicích, kde jsem před několika lety obnovila dívčí oddíl a tam také nechala kus sebe. Kromě toho se v různých oblastech podílím na vedení střediska, ať u výchovy a vzdělávání, nebo po troškách i jinde, kde je zrovna potřeba.

Mimo skauting mi život naplňují vědy sociálně pedagogické a práce lektorky preventivních programů pro školy, které jsme před dvěma lety s kamarádem založili.
Mám ráda žlutou barvu, kopretiny, hory a pečené brambory.  Ve chvílích volna s oblibou šiju a vymýšlím neplechy. 🙂

Šíp

Šíp

Šípovi je 25 let a nikdy se necítil být více roverem, než teď. Narodil se v malé vesnici u Olomouce a tam má svůj skautský domov. Kromě oddílu však spíš žije regionálním roveringem a v Olomouci vede 20 členný tým říkající si RFOR. Dále pak občas dělá nějaký rádcák, přednášky o roveringu nebo střediskové akce.
V civilu se živí jako vývojář elektroniky a grafik. Jednou chce mít dům u lesa, pole a tři dílny. Přečetl všechny postapo knížky, horolozí, vesluje a především hamakuje.

Praktické

Termíny a místa
1.část: 24.-29. říjen (Dobrá Voda u Třebíče) 2.část: 15.-18. února (Hostinné) 3.část: 27. dubna - 1. května (brzy upřesníme)
Podmínky účasti
● věk alespoň 18 let ● složená VZ ● rok činovnické praxe po složení VZ ● vyjádření vedoucího střediska a výchovného zpravodaje ORJ
Cena
Poplatek za kurz je orientačně stanoven na 2900 Kč. Spolu s přihláškou je potřeba zaplatit zálohu 2000 Kč.
Podmínky absolvence
● aktivní účast na všech částech lesní školy ● ve spolupráci s mentorem splnění individuálního projektu
Kontakt
Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat nebo nám dát vědět, tak můžete napsat na plsik@skaut.cz

Přihláška

Uzávěrka přihlášek je 24.9.2017 nebo po naplnění kapacity. O přijetí rozhoduje čas přihlášení, proto neváhejte :)